مشاهده همه 5 نتیجه

گوده سرامیکی لیکوئید

تومان ۶۵,۰۰۰
مواد کاشت به دلیل این که بر پایه اکریلیک بوده بسیار فرار است و بهترین ظرف برای نگه داری مواد

گوده ليکوئيد شيشه درب دار بزرگ

تومان ۳۵,۰۰۰
مواد کاشت به دلیل این که بر پایه اکریلیک بوده بسیار فرار است و بهترین ظرف برای نگه داری مواد

گوده ليکوئيد شيشه درب دار کوچک

تومان ۳۰,۰۰۰
مواد کاشت به دلیل این که بر پایه اکریلیک بوده بسیار فرار است و بهترین ظرف برای نگه داری مواد

گوده لیکوئید پلاستیکی 2قلو

تومان ۵,۰۰۰
مواد کاشت به دلیل این که بر پایه اکریلیک بوده بسیار فرار است و بهترین ظرف برای نگه داری مواد

گوده لیکوئید شیشه کوچک

تومان ۱۱,۰۰۰
مواد کاشت به دلیل این که بر پایه اکریلیک بوده بسیار فرار است و بهترین ظرف برای نگه داری مواد