نمایش 1–12 از 63 نتیجه

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند بژ خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 9.31

تومان ۱۹۵,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند برنز شماره Bologna No Ammonia 7.43

Original price was: تومان ۳۳۰,۰۰۰.Current price is: تومان ۲۲۰,۰۰۰.
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند بژ خیلی خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 10.13

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند بژ روشن شماره Bologna No Ammonia 8.31

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند بژ شماره Bologna No Ammonia 7.31

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند بنفش تیره شماره Bologna No Ammonia 6.20

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند پلاتینیوم بنفش خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 11.20

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند پلاتینیوم دودی مرواریدی خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 11.89

Original price was: تومان ۲۴۰,۰۰۰.Current price is: تومان ۱۶۵,۰۰۰.
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 10.1

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند خاکستری خیلی روشن شماره Bologna No Ammonia 9.1

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند خاکستری روشن شماره Bologna No Ammonia 8.1

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار

رنگ مو بدون آمونیاک بلونیا بلوند خاکستری شماره Bologna No Ammonia 7.1

تومان ۳۳۰,۰۰۰
حجم 100 میل آمونیاک 0% – کاملا بدون آمونیاک مناسب برای موهای کراتین شده – بسیار حساس – بانوان باردار