یاران شاپ از سال 1402 ،تمامی مرسوله های خود را با ارزش واقعی در پست و تیپاکس ثبت میکند.

یاران شاپ تمامی محصولات را به صورت کامل و سالم بسته بندی می کند و به صورت صحیح و سالم تحویل ادارات حمل و نقل میدهد و تمامی موارد ماده23 ادارات حمل و نقل را که وظایف فرستنده در قبال مرسولات است، رعایت میکند.

با وجود این اگر مرسولات در شرایط : گمشدن، سرقت يا آسيب ديدگی باشد، میتوانید با داشتن کد رهگیری مرسوله، به یکی از شعب ادارات حمل و نقل مراجعه کنید و پیگیری های لازمه را انجام دهید.